Aantal gebouwde huizen:
3541 Huizen
 
 

Word donateur

 

Huisvesting voor de allerarmsten

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. 

Stichting HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.500 huizen gebouwd voor en met arme families. Helpt u mee om nog meer mensen een veilig huis te geven en hiermee een thuis en toekomst?

Laatste nieuws

HomePlan wil zo snel mogelijk gaan bouwen aan huizen in Swaziland. De nood is daar extreem hoog.

Cobouw heeft in de editie van vrijdag 5 juni een paginagroot artikel geplaatst over het werk van HomePlan.

Op dinsdag 23 juni is het jaarverslag 2014 officieel overhandigd aan Karin van der Vegt van Revista, zij ontwierp het jaarverslag van HomePlan dit jaar geheel kosteloos.

In het weekend van 9, 10 en 11 oktober zal een bijzondere kunstexpositie worden gehouden met werken van Harry van der Wee.