Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Team en bestuur

HomePlan bestaat uit een slagvaardig team van vier medewerkers die zich bezighouden met alle facetten van het werk van HomePlan. Daarnaast wordt HomePlan ondersteund door een betrokken toezichthoudend en controlerend bestuur. Ambassadeurs en vrijwillligers dragen een steentje bij in het uitdragen van het werk van HomePlan. 


Oprichter

De Bredase ondernemer Jan Tebbe († 2006) is de oprichter van Stichting HomePlan. Jan vond dat ontwikkelingshulp concreet moest zijn en was dan ook van mening dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst. Vanuit deze gedachte wordt nog steeds gewerkt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. 


Team

Marike van Seeters - Directeur
Liesbeth van Dijk - Secretariaat en Financiën
Patricia Dijkstra - Fondsenwerver Zakelijke Markt
Wilke Hop - Communicatie & Fondsenwerving 
Ricus Dullaert - Projectmanager Zuidelijk Afrika

Bestuur

Iskander HaverkateVoorzitter
Functie dagelijks leven: Advocaat bij Hemwood Vastgoedadvocaten, docent voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, lid van de Geschillencommissie advocatuur.


 

Boris van der Gijp - Algemeen lid
Functie dagelijks leven: Directeur Vastgoed bij Achmea Real Estate & Finance, voorzitter KERN, lid Raad van Commissarissen ASRE, Amsterdam School of Real Estate.

 


Carla van de Vijver - Algemeen lid
Functie dagelijks leven: Eigenaar ZJÍ. 

 

Marius van der Veeken – Penningmeester / Secretaris
Functie dagelijks leven: Gepensioneerd bankier, ondernemer en financieel bestuurder.

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten