Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Team, bestuur en Raad van Advies

Achter de HomePlan organisatie staat een groeiende groep vrijwilligers, donateurs en bedrijven. Het vrijwillige bestuur ondersteunt het team. Op kantoor in Breda bestaat het HomePlan team uit vijf vaste krachten en één vaste vrijwilliger.


Oprichter

De Bredase ondernemer Jan Tebbe († 2006) is de oprichter van Stichting HomePlan. Hij vond dat ontwikkelingshulp vooral heel concreet moest zijn. Jan was van mening dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar een betere toekomst. Vanuit deze spirit werken we nog steeds.


Team

Marike van Seeters - Directeur
Liesbeth van Dijk - Medewerker Secretariaat en Financiën
Anneke de Bock - Medewerker Bouwreizen
Pauline Ebing - Fondsenwerver Vermogensfondsen
Tanja Antonis - Zakelijk Relatiemanager
Ricus Dullaert - Projectcoördinator Zuidelijk Afrika


Bestuur

Aimé de Bock - Voorzitter
Bas Zijlmans - Penningmeester / Secretaris
Arent van de Sande - Algemeen lid, portefeuille bouwreizen
Iskander Haverkate - Algemeen lid, portefeuille fondsenwerving
Carla van de Vijver - Algemeen lid, portefeuille (vermogens)fondsen en communicatie

 

Raad van Advies

Stichting HomePlan is trots op haar Raad van Advies. Dit multidisciplinaire team van professionals heeft een voor onze stichting zeer relevante deskundigheid, netwerk en ervaring. Zij hebben als doel om het management en bestuur van Stichting HomePlan te adviseren om haar beleidsdoelstellingen efficiënter en effectiever te behalen. Daarnaast stelt de Raad van Advies het eigen netwerk actief beschikbaar om de doelstellingen van HomePlan te bereiken. De Raad van Advies komt eens in de zes maanden bij elkaar en geeft dan aan de hand van een discussiestuk advies aan de stichting over twee of drie specifieke vragen. Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is organisatiekundige van haar vak en vervult verschillende toezicht- en bestuurlijke functies. Sybilla Dekker was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten Balkende II en III (2003 - 2006). Daaraan voorafgaand vervulde zij diverse directiefuncties bij de overheid en werkgeversorganisaties, en bekleedde diverse commissariaten bij o.a. Heineken Nederland, Rabobank Nederland , LUMC en NS. Na haar ministerschap was zij voorzitter van Talent naar de Top en commissaris bij onder meer BNG Bank en Royal Haskoning DHV.  
 
Momenteel is Sybilla Dekker o.a. Lid van de Colleges Financieel Toezicht Curaçao en St-Maarten/BES eilanden en Aruba, voorzitter Nationaal Openbaar Vervoerberaad en voorzitter Tafel van Borging Maasvlakte II. Vanaf 2017 zet Sybilla Dekker zich tevens in als lid Raad van Advies van Stichting HomePlan.
Bram Lingen

Tot 1989 was Bram Lingen directeur van Muijs & Co Bouwmaterialen te Rotterdam. In 1992 richtte hij Lingen Keramiek op gevestigd in het Rivium, Capelle aan de IJssel. Dit droeg hij in 2005 over aan de heer Hans de Jong en zijn dochter Elsemarie van Rijsbergen-Lingen. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de brancheorganisatie van de handel in bouwmaterialen Hibin. Voorts voorzitter van het speciaal onderwijs in de Drechtsteden en bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vrienden van het ASZ te Dordrecht. 

Van 2007 tot en met 2015 zette Bram Lingen zich in als bestuurslid en voorzitter van Stichting HomePlan.
Ronnie Holtslag

Ronnie Holtslag is geboren in Zuid-Afrika. Hij heeft Bouw Management gestudeerd aan de Universiteit van Pretoria. Na zijn emigratie naar Nederland is hij al meer dan 25 jaar werkzaam in de internationale vastgoedindustrie.  

De laatste 13 jaar bij Bouwfonds Property Development waar hij verantwoordelijk was voor Zuid- en Noord-Europa en vanaf begin 2016 in het team van Bouwfonds Investment Management. Beide bedrijven zijn onderdeel van Rabo Vastgoed Groep. In deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan in Europa inclusief Oost- en Centraal-Europa. Daarvoor werkte hij in de aannemerij en vastgoedontwikkeling in zuidelijk Afrika, Mexico, UK en de Cariben. 

Hij is een van de medeoprichters van Stichting HomePlan en heeft daar 10 jaar gewerkt, o.a. als directeur.

 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten