Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Donateursenquête 2021

De uitkomsten van de donateursenquete 2021

JUNI 2021: Onlangs heeft HomePlan een donateursenquete uitgestuurd via onze nieuwsbrieven, website en socials . We wilden een beeld te krijgen van wat onze donateurs en andere betrokkenen van HomePlan en onze communicatie vinden en hoe ze betrokken zijn bij de organisatie. De inzichten die wij krijgen door de uitkomsten kunnen we gebruiken op het gebied van fondsenwerving en communicatie.

De respondenten omschrijven ons als mensgericht, kleinschalig en betrouwbaar. Dat waarderen we enorm. Er spreekt vertrouwen uit de wijze waarop onze donateurs HomePlan steunen en wensen te steunen. We hebben positieve feedback gekregen over de manier waarom we communiceren en over de onderwerpen waarover we communiceren. Daarnaast hebben we ook wat tips gekregen die we gaan opvolgen.

Uit de enquete blijkt onder andere dat ruim 90% van de respondenten zich aangetrokken voelt tot de huisvestingsprojecten van HomePlan en meer dan 66% ook affiniteit heeft met de aanvullende projecten. Ook weten we nu dat meer dan de helft HomePlan volgt op social media en dat vooral feiten over de projecten en verhalen over de begunstigden de interesse hebben van de respondenten. Het merendeel van de respondenten is ooit met HomePlan op bouwreis geweest en zo betrokken geraakt bij de organisatie.

We zijn erg blij met alle reacties, de suggesties en de vele complimenten. Dank u wel! Omdat de vragenlijst anoniem is ingevuld kunnen we helaas niet persoonlijk reageren. Heeft u een vraag gesteld in de enquete dan willen we u vriendelijk verzoeken uw vraag nogmaals te stellen via een mail naar info@homeplan.nl

 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten