Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Schenken met belastingvoordeel

Met uw steun biedt HomePlan huisvesting voor de allerarmsten. Het huis is de eerste stap naar een betere toekomst. U kunt ons op verschillende manieren steunen bijvoorbeeld met een periodieke gift waarbij u belastingvoordeel geniet.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Gunstig schenken

Voorheen moest men, om zonder drempel en plafond een gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, bij een notaris een periodieke schenkingsakte laten opmaken voor tenminste 5 jaar. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dit niet meer bij een notaris, men kan nu als goed doel samen met de schenker een onderhandse akte opstellen. Hierin wordt o.a. het bedrag en de termijn van minimaal 5 jaar vastgelegd. Wilt u berekenen wat uw belastingvoordeel is? Maak dan gebruik van de Rekenmodule

Wilt u HomePlan ondersteunen middels een periodieke schenking? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u de benodigde documenten toe. 

 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten