Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Huis, Thuis, Toekomst


HomePlan biedt een huis, thuis en toekomst aan de allerarmsten. HomePlan gelooft dat een veilig onderkomen de basis is voor verdere ontwikkeling. Wij werken altijd samen met lokale partners, zij kennen de omstandigheden en onze projectdeelnemers het beste. Onze lokale partner voert naast huisvestingsprojecten ook de aanvullende projecten op het gebied van welzijn, educatie en werk en inkomen uit.

Huis

Per locatie kijken we welk type huis en welke voorzieningen het beste passen. De bewoners worden betrokken bij de bouw, ze maken het terrein bouwrijp en leveren water. Tijdens het hele bouwproces en ook daarna hebben we een nauw contact met onze partnerorganisties. Ook zijn we vaak persoonlijk betrokken bij de projecten door zelf een handje te gaan helpen tijdens een bouwreis. Het huis heeft een enorme impact op onze gezinnen. Een degelijk onderkomen zorgt voor veiligheid, een betere gezondheid, minder stress, meer privacy en een gevoel van trots en eigenwaarde!

Thuis en toekomst

Samen met onze lokale partnerorganisaties definiëren de projectdeelnemers vervolgtrajecten en aanvullende programma's op het gebied van welzijn, educatie en werk en inkomen. Dit kan een landbouwproject, computereducatie, moestuinen of vakopleidingen zijn. Samen zoeken we naar een manier om naast een huis en thuis, ook de kans op een betere toekomst te bieden!

Strategisch plan 2021-2023

Eind 2020 is er een strategische sessie gehouden met de werkorganisatie en het bestuur van HomePlan om te kijken hoe we onze impact zo groot mogelijk kunnen maken de komende drie jaar. Wil je weten wat de uitkomsten zijn? Lees dan de samenvatting van ons strategisch plan 2021-2023. 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten