Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Huis, Thuis, Toekomst

'Huis, Thuis en Toekomst', deze drie woorden symboliseren de aanpak van HomePlan.


Om een zorgvuldige keuze voor een project te maken, hebben wij eigen richtlijnen. Hierin staat de samenwerking met lokale organisaties centraal. Zonder een lokale partner kan het project niet plaatsvinden. Samen met de bewoners en onze partnerorganisatie verzamelen we informatie over allerlei zaken zoals onderwijs, watervoorziening, medische hulp, bouweisen en grondeigendom. Nadat een aanvraag is goedgekeurd gaat HomePlan samen met haar partner van start. We stimuleren daarbij dat lokale partijen de bouw meefinancieren.

Huis

Tijdens het hele bouwproces en ook daarna hebben we een nauw contact met onze partnerorganisties. Ook zijn we vaak persoonlijk betrokken bij de projecten door zelf een handje te gaan helpen tijdens een bouwreis. Dat zorgt ervoor dat we de projecten op een goede manier kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden en behoeften van de bewoners.

Thuis en toekomst

Het huis is geen doel op zich, maar geeft een basis van veiligheid en bescherming. Samen met onze lokale partnerorganisaties denken bewoners na over hun thuis en toekomst. Zo hebben zij behoefte aan onderwijs, medische hulp, maar ook een kinderopvang of juist een juridisch loket.

HomePlan realiseert de 'Huis, Thuis en Toekomst' aanpak in Zuid-Afrika en Haïti. Dit is alleen mogelijk dankzij het groeiende aantal vrijwilligers en donateurs.

Strategisch plan 2021-2023

Eind 2020 is er een strategische sessie gehouden met de werkorganisatie en het bestuur van HomePlan om te kijken hoe we onze impact zo groot mogelijk kunnen maken de komende drie jaar. Wil je weten wat de uitkomsten zijn? Lees dan de samenvatting van ons strategisch plan 2021-2023. 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten