Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Huisvesting voor de allerarmsten

HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingssamenwerkingorganisatie die huizen bouwt voor de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast ondersteunen we aanvullende gemeenschapsprojecten gericht op de toekomst van onze projectdeelnemers zoals moestuinen, computerscholen en caregivers, lokale vrouwen die weeskinderen onder hun hoede nemen.  We werken aan een huis, thuis en toekomst. Sinds de oprichting heeft HomePlan al ruim 4.400 huizen gebouwd voor en met arme families. HomePlan staat voor kleinschaligheid, transparantie en effectiviteit. Wij meten de impact die onze projecten hebben op de deelnemers, zodat we zeker weten dat we daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst bieden aan de allerarmsten. HomePlan werft fondsen bij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Tevens organiseert HomePlan bouwreizen om zakelijke donateurs een kijkje in de keuken te bieden. HomePlan heeft een CBF erkenning en een ANBI status. 

Onze droom: De visie

“Een huis, thuis, toekomst voor de allerarmsten”

HomePlan wil dat doelstelling van de Wereldbank wordt behaald om in 2030 het percentage mensen dat in extreme armoede leeft structureel te verlagen van 10% tot maximaal 3%. HomePlan draagt hieraan bij door de allerarmsten een toekomstperspectief te bieden.

Hier staan we voor: De Missie

HomePlan staat voor een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. HomePlan draagt hier aan bij door samen met lokale partners huisvestingsprojecten te realiseren en door projecten of samenwerkingen aan te gaan die gericht zijn op de lokale behoeften op het gebied van educatie, welzijn, werk en inkomen. Samen bouwen aan een betere toekomst; een veilig huis is het begin van een beter leven, van een betere toekomst.

Voor onze lokale partners en begunstigden zijn wij een gelijkwaardige partner bij het verbeteren van de omstandigheden die van belang zijn voor een betere toekomst van de allerarmsten. Voor onze donateurs  zijn wij een organisatie die op een verantwoorde en transparante wijze de fondsen besteed en over de voortgang, resultaten en impact hiervan transparant rapporteert. HomePlan betrekt mensen en organisaties in Nederland bij haar werkzaamheden door ze goed te informeren.

Kernwaarden

Wij dragen de volgende kernwaarden uit in onze manier van werken:

Kleinschalig:

HomePlan is een compacte organisatie die concrete projecten uitvoert met korte lijnen naar de projecten en donateurs. HomePlan reageert snel en flexibel op de actualiteit binnen haar projecten. 

Transparant:

HomePlan heeft een heldere werkwijze. Naar onze donateurs, projectpartners, medewerkers en overige stakeholders wordt open en begrijpelijk gecommuniceerd over onze successen en verbeterpunten.

Effectief:

HomePlan streeft ernaar middelen daar in te zetten waar deze het hardste nodig zijn met de grootst mogelijke impact

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten