Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Per 1 januari 2023 wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van de Sustainable Development Goals ook voor niet beursgenoteerde ondernemingen verplicht. Dit geldt voor ondernemingen die aan ten minste twee van de volgende eisen voldoen:

  • 40 miljoen netto-omzet of;
  • 20 miljoen op de balans of;
  • +250 werknemers

Lees hier meer over de 17 doelen.

Wist je dat een samenwerking met Stichting HomePlan bijdraagt aan 8 van deze doelen?

 

HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingssamenwerkingorganisatie die huizen bouwt voor de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast ondersteunen we aanvullende gemeenschapsprojecten gericht op de toekomst van onze projectdeelnemers zoals moestuinen, computerscholen en vakopleidingen. Op deze ondersteunen wij onze deelnemers om uit extreme armoede te komen.

 

 

 

 

Door landbouwprojecten in de gemeenschappen waar we bouwen op te zetten draagt HomePlan bij aan voedselzekerheid voor onze deelnemers. Wat overblijft kunnen de deelnemers verkopen, dit zorgt voor een inkomen.

 

 

 

 

Uit onze impactstudies is gebleken dat een veilig onderkomen zorgt voor een betere gezondheid en welzijn. Onze deelnemers hebben minder gezondheidsklachten en zijn beschermd tegen weersinvloeden. Het huis zorgt voor meer privacy en minder stress. Onze projectdeelnemers geven aan gelukkiger te zijn door hun HomePlan huis.

 

 

 

HomePlan biedt projectdeelnemers kwalitatieve vakopleidingen aan om hun kennis en vaardigheden te vergroten, hierdoor hebben ze een grotere kans op werk. Op deze manier biedt HomePlan een huis, thuis en toekomst.

 

 

 

 

HomePlan bouwt woningen met een watertank en een toilet. Daarnaast bouwen we gemeenschappelijke waterputten voor schoon drinkwater. In de afgelegen gemeenschappen waar we actief zijn is vaak geen elektriciteit, stromend water of een aansluiting op de riolering. Schoon drinkwater en een toilet zorgt ervoor dat de kans op het overdragen van ziektes een stuk kleiner wordt. 

 

 

 

In verschillende projecten voegen we een zonnepaneel toe aan de huizen. Met het zonnepaneel is een duurzame stroomvoorziening aanwezig in de huizen. Deze stroom zorgt ervoor dat er duurzaam gekookt kan worden en betekent een verlenging van de dag omdat de bewoners hun huis kunnen verlichten.

 

 

 

We bevorderen en sturen aan op werkgelegenheid voor de lokale bevolking in onze projecten. Naast dat we gebruik maken van lokale arbeid proberen we onze projectdeelnemers ook in te huren voor onze projecten, zo doen ze werkervaring op en krijgen ze een inkomen.

 

 

 

1 op de 6 mensen wereldwijd woont in een krot. HomePlan vindt dat onacceptabel en bouwt daarom huizen voor de allerarmsten in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. HomePlan werkt met name in rurale gemeenschappen waar wij bijdragen aan een leefbare omgeving voor de bewoners.  

 

 

 

Meer weten? 

Wil je meer weten over wat een samenwerking met HomePlan kan betekenen voor het MVO-beleid van jouw organisatie? Neem gerust contact op!

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten