Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Nalaten en gunstig schenken

Met uw steun biedt HomePlan huisvesting voor de allerarmsten. Het huis is de eerste stap naar een betere toekomst. U kunt ons op verschillende manieren steunen zoals door het nalaten van een erfenis of het doen van een periodieke schenking. Hoe gaat dit in zijn werk?

Gunstig schenken
Voorheen moest men, om zonder drempel en plafond een gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, bij een notaris een periodieke schenkingsakte laten opmaken voor tenminste 5 jaar. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dit niet meer bij een notaris, men kan nu als goed doel samen met de schenker een onderhandse akte opstellen. Hierin wordt o.a. het bedrag en de termijn van minimaal 5 jaar vastgelegd. Wilt u HomePlan ondersteunen middels een periodieke schenking? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u de benodigde documenten toe. 

Nalaten
Bij een nalatenschap kunt er ervoor kiezen om aan een bepaald land of project te doneren. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marike van Seeters via 076 5736 734 of via mail: marike@homeplan.nl

Alle giften en donaties aan HomePlan zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat HomePlan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status heeft.

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten