Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
17 oktober 2019

Nobelprijs voor economie naar impactonderzoekers

MIT Economen Esther Duflo en Abhijit Banerjee - Foto: Brynce Vickmark

Eergisteren hebben Esther Duflo en Abhijit Banerjee de Nobelprijs voor Economie toegekend gekregen. De twee onderzoekers deelden de prijs met Michael Kremer. Het werk van Duflo en Banerjee is innovatief op het gebied van ontwikkelingseconomie. Hierbij wordt extra nadruk gelegd op de veldexperimenten van deze MIT economen.

HomePlan en J-PAL

Esther Duflo en Abhijit Banerjee zijn twee van de oprichters van het Abdul Jameel Latif Poverty Action Lab, ook wel J-PAL genoemd. J-PAL is een onderzoekscentrum dat armoede wil bestrijden op basis van wetenschappelijk onderzoek. De organisatie onderzoek welke soorten lokale interventies de grootste impact hebben op sociale problemen en werkt samen met overheden en lokale NGO’s om deze programma’s te verbeteren.

In 2012 voerde J-PAL een onderzoek uit voor HomePlan en onze samenwerkingspartner TECHO om de impact van onze gezamenlijke huisvestingsprojecten te meten. Uit dit onderzoek bleek dat de huizen die wij bouwen zorgen voor een verbetering in gezondheid van de begunstigden. Ook bleek dat begunstigden minder snel koken in de ruimte waar ze slapen en gelukkiger zijn met de kwaliteit van leven.

Dit onderzoek is de basis geweest van de verschillende impactstudies die HomePlan heeft laten uitvoeren om de beste interventie te kunnen leveren. In 2017 hebben wij bijvoorbeeld een grootschalige impactstudie laten uitvoeren naar de kwaliteit van de huizen van HomePlan. Hier kwam de aanbeveling uit voort om naast huizen meer aandacht te besteden aan basisvoorzieningen, wat wij nu opvolgen. Ook bleek dat de HomePlan huizen een grote impact op de gemeenschap kunnen hebben. Zo kreeg het Mexicaanse dorpje Prados del Rincón een geasfalteerde weg, omdat de Mexicaanse overheid na al die buitenlandse aandacht niet achter kon blijven.

Het belang van onderzoek

HomePlan streeft ernaar dat de huizen die wij bouwen een positieve impact hebben op het leven van de begunstigden. De vooruitgang is zichtbaar in woonomstandigheden, maar vooral merkbaar in de verbetering van privacy, veiligheid en gezondheid.

Om deze positieve impact te bereiken is het cruciaal om voortgang te meten. De onderzoekers van J-PAL voeren gerandomiseerde impactevaluaties uit. Bij deze evaluaties werken de onderzoekers samen met de uitvoerende partners door middel van veldexperimenten. Zo weten ze hoe goed een sociaal programma werkt, en wat te verbeteren valt.

De nobelprijs

“Het werk van onder andere Esther Duflo en Abhijit Banerjee heeft ons vermogen om armoede in de praktijk te bestrijden aanzienlijk verbeterd.”, valt te lezen in de verklaring van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, die de Nobelprijzen toekent. HomePlan is trots dat het werk van J-PAL met deze prestigieuze prijs is erkend.

Foto: Brynce Vickmark