Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
20 december 2019

10 jaar bouwreizen

10 jaar bouwreizen van Stichting HomePlan

Dit najaar vierde HomePlan het 10-jarig jubileum van onze bouwreizen. In 2009 vertrok Gerald van Kessel als eerste initiatiefnemer met een groep zakelijke relaties naar Mexico. Tien jaar later heeft HomePlan 43 reizen kunnen organiseren.

De bouwreis

“De eerste reis was eigenlijk geen bouwreis.”, vertelt Gerald. “Ik was duurzaam partner van HomePlan en hoorde zoveel verhalen dat geld in ontwikkelingssamenwerking in verkeerde handen valt. Daarom hebben we gespaard voor vliegtickets om een kijkje achter de schermen te nemen.”

Een groep van 12 mensen liep een week mee met onze samenwerkingspartners in Mexico, wat achteraf de start van onze bouwreizen zou betekenen. “Iedereen werd er wild enthousiast van. Harold van der Ven en ik wilden hier meer mee doen”, geeft Gerald aan. Zo organiseerden Gerald van Kessel en Harold van der Ven al snel de tweede en derde reis. “We hebben toen gezien dat de werkwijze van HomePlan echt werkt. We gingen terug naar dezelfde plek en zagen dat mensen echt een baan hebben en dat kinderen naar school gaan.”

Waar de bouwreis begon als verkenningstrip dragen deelnemers inmiddels ook echt hun steentje bij aan de bouw van een nieuw huis. Naast het leveren van een financiële bijdragen zetten ze zich samen met bewoners in door te timmeren, metselen of schilderen. Zo maken ze zelf mee wat een huis voor verschil kan maken. Gerald: “Die mensen zijn zo ingeprent dat ze het niet waard zijn om te leven. En dat gaat al zo van generatie op generatie. Dat beetje geloof dat ze de moeite waard zijn en weer kunnen dromen is wat er eigenlijk toe doet.”

Kwetsbare bestemming

HomePlan werkt in kwetsbare gebieden. Vaak zijn deze onbereikbaar voor de buitenwacht. Het organiseren van een bouwreis is dan ook complex. Zo moeten we de veiligheid kunnen garanderen voor onze bouwreisdeelnemers.

Om deze redenen organiseren we op dit moment alleen bouwreizen naar Zuid-Afrika. We houden de groepen klein en bezoeken we een gemeenschap maximaal één keer per jaar om onze projecten niet te veel te belasten. Ook krijgen onze reizigers duidelijke instructies mee om de bedoelde verbroedering te stimuleren.

Bouwreis, een unieke ervaring

Voor mensen in Nederland is het vaak moeilijk voor te stellen hoe het is om in een krot te wonen. We hebben vaak weinig beeld bij de culturele achtergrond, weersomstandigheden, insecten, ziektes of conflicten in deze landen. Deze hebben allemaal hun invloed op het leven van onze begunstigden.

Pas wanneer deelnemers in het land zelf zijn voelen ze de brandende zon, die de hele dag op de golfplaten constructie brandt. Dan ruiken ze de stank en zien ze de vloer van zand die onmogelijk schoon te maken is. Bouwreizen zijn voor ons een manier om deze omstandigheden te tonen aan onze donateurs. Maar ook om de kracht van de bewoners te tonen, die met passie meebouwen aan de huizen. Zo komen onze deelnemers direct in aanraking met de kansen van de projecten van HomePlan.

Bouwreizen zorgen telkens weer voor een enorme energie bij zowel deelnemers als de begunstigden. Veel deelnemers hebben aangegeven dat zij de bouwreizen als een levens veranderende ervaring hebben ervaren. De ervaringen uit bouwreizen hebben dan ook geleid tot vele donateurs en ambassadeurs. We danken Gerald van Kessel hartelijk voor zijn initiatief in dit succesvolle concept!