Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
12 september 2020

Computerscholen in Zuid Afrika zijn heropend

Computerscholen in Zuid Afrika zijn heropend

Veel mensen zijn besmet geraakt en de economie is met minstens 7 procent gekrompen.
Met de tweede fase van de lockdown zijn ook de scholen weer geopend. Zo ook de computerscholen die HomePlan gebouwd heeft in Wasbank, Pomeroy en Mulima. drie zeer arme gemeenschappen in het noordoosten van Zuid Afrika. En ook in Zuid Afrika houdt men rekening met de corona-maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen.De afgelopen periode hebben de docenten via de telefoon contact gehouden met de studenten. Ook hebben ze zich voorbereid op het online afnemen van examens. Afgelopen maandag zijn de scholen weer geopend. De coronamaatregelen worden in acht genomen zodat iedereen op een veilige manier de lessen kan volgen.

HomePlan bouwt sinds 2010 huizen in Pomeroy, Wasbank en Mulima voor families die daarvoor woonden in krotten. Meer dan de helft van de jongeren in de gemeenschappen is wees. Er zijn veel mensen getroffen door Hiv-aids en tuberculose.

Uit onze in 2016 uitgevoerde impactstudie is gebleken dat een veilig onderkomen een enorme impact heeft op de bewoners: zij voelen zich veiliger en ervaren minder stress. Er vindt minder seksueel misbruik plaats en de resultaten op school verbeteren. Daarnaast draagt een huis bij aan een gevoel van eigenwaarde en trots. 

Om deze kwetsbare groep naast een veilig onderkomen ook een kans te bieden op een betere toekomst heeft HomePlan op verzoek van onze lokale partner, de SACBC, computerscholen opgezet waar  jongeren uit de hele gemeenschap computerles kunnen volgen. Op deze drie computerscholen kunnen de studenten een internationaal erkend computercertificaat (ICDL) halen. De opleiding vergroot hun computervaardigheden en opent de digitale wereld. Met dit diploma vergroten ze hun kansen om een betaalde baan of een stageplaats te vinden. Bovendien geeft de opleiding een flinke steun in de rug aan jongeren die een beurs bij de overheid willen aanvragen om te studeren.