Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
4 maart 2021

Zuster Bongiwe ontfermt zich over kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika

Zuster Bongiwe zorgt voor kwetsbare kinderen in afgelegen gemeenschappen in Zuid-Afrika

Zuster Bongiwe zet zich in voor de allerarmsten

De samenwerking met onze lokale partners is van groot belang voor het slagen van een project. Zij zijn het best op de hoogte van de situatie ter plaatse en wat er nodig is om een gemeenschap een betere toekomst te bieden. HomePlan gelooft in een gelijkwaardige samenwerking met lokale partners om zo samen met bewoners tot verbetering van hun leefomstandigheden te komen.

Zuster Bongiwe Thusi runt onder andere het caregiversproject vanuit Pomeroy, Zuid-Afrika. Onze projectcoördinator Ricus Dullaert liet haar aan het woord over hoe ze is opgegroeid en het werk dat ze doet en tekende haar verhaal op.  

Haar jonge jaren

Zuster Bongiwe Thusi werd geboren in 1975 en groeide op in Pomeroy in Zululand en werd vooral grootgebracht door haar beide grootmoeders, waarvan er een in Durban woonde, waar ze ook een tijd verbleef. Vanaf haar vijftiende ging ze naar een katholieke kostschool op advies van de zusters Augustinessen uit Pomeroy, indertijd waren dat vooral Franse missie zusters. Zuster Bongiwe had de zusters Augustinessen toentertijd al leren kennen via de parochie naast het klooster. Na drie jaar kostschool en het behalen van haar eindexamen middelbare school, besloot ze zuster te worden en bij de Augustinessen in te treden. Ze ging naar het moederhuis in Botha’s Hill, waar ze met drie andere jonge zusters aan de zorgen van zuster Beate (eveneens Zulu) , de novicen meesteres, werd toevertrouwd. Na een paar jaar werd zuster Bongiwe de kans geboden te gaan studeren. Ze toog naar Durban en ging daar jeugd-ontwikkelingspsychologie studeren. Na het voltooien van de studie werkte ze van 2007 tot 2012 in het St. Teresa’s kindertehuis. Destijds was zuster Madeleine daar werkzaam als directeur. Het werk in het kindertehuis was een goede leerschool voor haar huidige werk met de weeskinderen en kwetsbare kinderen in Pomeroy.

Veel kinderen in het kindertehuis kenden hun ouders niet en waren te vondeling gelegd, of kwamen uit een omgeving waar misbruik plaatsvond.

Kwetsbare kinderen

In 2013 keerde zuster Bongiwe terug naar Pomeroy en werd daar supervisor over het project met kwetsbare- en weeskinderen en caregivers.

Caregivers zijn lokale vrouwen met een stabielere thuissituatie dan deze kinderen die zich over de kinderen ontfermen. Dit project wordt financieel ondersteund door Stichting HomePlan.

De caregivers spelen een belangrijke rol in de zorg voor de kinderen, hun rol is vergelijkbaar met die van een maatschappelijk werker.  Ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan, te eten hebben en gezondheidszorg ontvangen. Ze geven bijvoorbeeld voorlichting over hygiëne en het juist gebruik van medicatie. “We proberen deze kinderen te geven wat ze nodig hebben en reiken ze via ons programma activiteiten aan die ze stimuleren in hun groei”, vertelt zuster Bongiwe.

 “Ik vind het heel goed dat het onze hoofdtaak is de kinderen te helpen. Ik heb honderden families met kwetsbare- of weeskinderen bezocht en ik ken hun situatie. Het is heel natuurlijk dat je de behoefte voelt deze kinderen te helpen. We proberen ze te geven wat ze nodig hebben en reiken ze via het programma activiteiten aan die ze stimuleren in hun groei. Uiteindelijk hoop ik dat we er steeds beter in zullen worden om de kinderen educatie aan te bieden die ze in staat zal stellen later voor zichzelf te zorgen. De kinderen moeten de kans krijgen om te ontdekken wat hun talenten zijn en zouden de kans moeten krijgen deze talenten door middel van trainingen te ontwikkelen. Op dit moment is de enige optie die we ze kunnen bieden op het gebied van hoger onderwijs de computerschool. Ik zou graag zien dat we een veel breder pakket van trainingen aan zouden kunnen bieden. In mijn werk zie ik veel getraumatiseerde kinderen. Eigenlijk zouden we op zijn minst een maatschappelijk werker en een psycholoog nodig hebben in ons project om de kinderen te helpen. Kinderen die getraumatiseerd zijn vinden hun situatie normaal, voor hen is de gewone maatschappij vreemd. Soms vind ik het moeilijk dat we de kinderen alleen de ‘basics’ kunnen geven, terwijl ze eigenlijk veel meer nodig hebben.”

De samenwerking met HomePlan

“HomePlan is ons fundament, alles wat we voor de kinderen kunnen doen is door HomePlan mogelijk gemaakt”, vertelt zuster Bongiwe. “HomePlan is een zegen: heel bijzonder dat mensen van het andere eind van de wereld gemotiveerd zijn om mensen en kinderen te helpen die ze niet eens kennen. Zuid-Afrikanen hebben over het algemeen deze mentaliteit niet. Vaak denken Zuid-Afrikanen dat als ze iets verder komen en meer geld te besteden hebben, dat wat ze hebben veroverd alleen voor henzelf is en dat is diametraal tegengesteld aan het christelijke denken volgens mij. Als religieuze wil ik graag Jezus dienen en dat kan ik het best als ik klaar sta voor de kinderen.”

De HomePlan huizen

“Met de bouw van huizen voor de allerarmsten voorzien we in een enorme nood”, vervolgt zuster Bongiwe haar verhaal. “De overheid bouwt niet of nauwelijks huizen voor de allerarmsten in ons gebied. Niemand ziet de mensen die ongezien zijn. Via onze caregivers zien en registreren wij deze mensen wel. Als je geen behoorlijk huis hebt blijven je gedachten hangen bij hoe je aan een behoorlijk huis komt en het is alsof je gedachten dan niet verder kunnen komen. Als mensen een keer een behoorlijk huis hebben zie je dat er ruimte is verder aan hun toekomst te gaan werken. De kinderen krijgen door een behoorlijk huis meer zelfvertrouwen en je ziet de gezinnen die een huis hebben ontvangen zich vaak ineens ontpoppen.”

Het caregivers project

Zuster Bongiwe runt het caregivers-project waarbij lokale vrouwen zich ontfermen over kwetsbare kinderen. Ze vertelt erover: “Ons werkgebied is enorm groot, vergelijkbaar met de grootte van de gemiddelde Nederlandse provincie. We hebben de caregivers nodig om onze ogen, oren en voeten te zijn in al die afgelegen gehuchten. Veel van onze caregivers zijn enorm gemotiveerd, vaak zijn ze als vrijwilliger begonnen. En zij kennen de plaatselijke problemen als geen ander. Zij komen op voor buurtgenoten die vaak in dezelfde situatie verkeren waarin zij zaten of nog steeds zitten. De missie van HomePlan zou nooit uit de verf komen als we geen caregivers hadden. Zij zijn degenen die de families aandragen die het hardst een behoorlijk huis nodig hebben en die in een onmenswaardige situatie gehuisvest zijn.”

De computerschool

Wat de computerschool betreft zegt ze: “Het mooie is dat we hier studenten kunnen toelaten die gemotiveerd zijn maar geen cent hebben. We kunnen jongeren een opleiding aanbieden ook al zijn ze straatarm. Ruim 90% van de studenten is vrouw. Help een vrouw met een opleiding en je helpt het hele gezin uit de armoede. Deze computerschool doorbreekt de gedachte bij jonge vrouwen dat de enige manieren om uit de armoede te raken is om een kind op de wereld zetten en een kinderbijslag uitkering krijgen. Of door naar Johannesburg te gaan en daar de kost verdienen, vaak als prostituee. Of een man te vinden die ‘lobola’, een bruidsschat afgerekend in koeien, voor jou betaald.”

Tot slot vertelt zuster Bongiwe: “We zijn ontzettend dankbaar dat HomePlan ons in staat stelt onze gemeenschap op de hierboven genoemde wijzen te helpen. En natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering en meer hulp. Want de noden zijn eindeloos.”