Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
30 maart 2021

Huisje, boompje, feestje!

Opbrengst moestuinen

HomePlan Moestuinen

 

Honger

Mulima is een afgelegen gemeenschap in een gebied met een slechte infrastructuur en weinig water. De gezinnen die een HomePlan-huis ontvangen leven in extreme armoede. Velen van hen leven van de kinderbijslag of van het geld dat ze verdienen als dagloner. Als gevolg van de lockdown in Zuid-Afrika is er bij veel gezinnen geen geld meer om eten te kopen en leven ze nu van de voedselhulp die ze krijgen via Father Chris en zijn team. De voedselpakketten zijn een tijdelijke oplossing. Een moestuin zorgt ervoor dat de gezinnen zelf groente kunnen verbouwen en in hun voedselbehoefte voorzien. Het is een duurzame oplossing voor het aanhoudende voedselprobleem van deze families.

De moestuinen

Father Chris heeft samen met zijn team workshops georganiseerd voor inwoners van de gemeenschap. Daaruit bleek dat er behoefte is aan gemeenschappelijke tuinen met een kas waar zaailingen worden opgekweekt in gebieden waar bewoners dichterbij elkaar wonen. Zo kunnen ze de watervoorziening delen. In gebieden waar de huizen verder uit elkaar liggen is er behoefte aan moestuinen bij de huizen. Ook is er geïnventariseerd welke gewassen bestand zijn tegen de droogte en andere extreme weersomstandigheden in Mulima. Zo is het plan ontstaan om onder andere tomaten, zoete aardappel, bonen en maïs te gaan verbouwen. Dertig families hebben deelgenomen aan een eerste test en de resultaten na zes weken zijn veelbelovend, de eerste gewassen zijn geoogst.

De oogst van Ellaration

Ellaration is een ondernemende dame die gestart is met een moestuin. Ze vertelt: “Al jaren probeer ik om een moestuin op te zetten en te onderhouden maar het mislukte keer op keer. Mijn planten droogden uit omdat ik ze niet kon besproeien. En de dieren aten mijn gewassen omdat ik geen geld had om een fatsoenlijk hek om de moestuin te plaatsen. Ik bleef honger houden, ook al werkte ik zo ontzettend hard. Toen Father Chris met zijn team dit project aankondigde ben ik mee gaan doen met de workshops en nu heb ik de juiste kennis om nogmaals te beginnen met een moestuin. Dankzij hun hulp is mijn tuin nu omheind met kippengaas en heb ik een gieter gekregen om de planten water te geven. Ik ben nu zeker van een goede oogst!”

Help mee

Heel graag beginnen we zo snel mogelijk met de aanleg van nog veel meer moestuinen samen met Father Chris. Zo werken we samen aan een duurzame voedselvoorziening in Mulima.

Ellaration kan binnenkort voor het eerst oogsten uit haar eigen moestuin en zo haar gezin te eten geven. Maar er zijn nog veel meer families met honger. Helpt u mee met uw donatie? Uw steun is heel hard nodig. Doneren kan via de donatieknop op onze website!