Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
12 april 2021

Water in Trou Gilot

Aanleg waterleiding in Haïti

Tekort aan drinkwater

Uit de eerste sessies in de gemeenschap, waarin inwoners gevraagd wordt naar hun grootste probleem, bleek dat water hoog op het lijstje stond. Er is een enorm gebrek aan drinkwater en het water dat gebruikt wordt is vervuild met uitwerpselen. De dichtstbijzijnde bron is lastig bereikbaar en bijna een uur lopen door bergachtig gebied. We zijn destijds in Trou Gilot gestart met huizenbouw, gemeenschapswerk, een dorpsplein, vakopleidingen, landbouwtrainingen en natuurlijk het Moringa-project (de bewoners hebben geleerd om de zeer vruchtbare Moringa-bomen te kweken en te onderhouden in de gezamenlijke kas). Het waterproject is het laatste onderdeel van het totale project in Trou Gilot dat nu wordt afgerond.

Samenwerking

De inwoners zijn gezamenlijk gestart met het uitgraven van geulen voor de pijpleidingen die hen gaan verbinden met de waterbron. Ze werken volgens de Haïtiaanse 'Konbit-methode', waarbij iedereen die mee kan helpen dit doet onder het mom 'vele handen maken licht werk'. Op verschillende centrale plekken in de gemeenschap komen tappunten zodat alle inwoners de toegang krijgen tot schoon drinkwater dat via het leidingenstelsel vanuit de bron naar Trou Gilot gebracht wordt.