Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst
24 september 2021

HomePlan en de bestrijding van armoede

HomePlan en de bestrijding van armoede

SDG

Morgen zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties zes jaar van kracht, ook daarin staat armoede hoog op de agenda.  

HomePlan aanpak bij bestrijding armoede 

We realiseren ons bij HomePlan dat we een  beperkte rol hebben in een hele complexe context. Maar ondanks de geringe rol op wereldniveau hebben we wel de ambitie om de projecten die wij uitvoeren op een impactgerichte manier uit te voeren. We dragen op individueel niveau bij aan de bestrijding van armoede en dat doen we als volgt:

1. We richten ons op mensen in extreme armoede die onder mensonwaardige omstandigheden leven en geen toegang hebben tot basisvoorzieningen,

2. In Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika,

3. In rurale gebieden.

4. Jaarlijks ondersteunen we direct 1.000 mensen op individueel niveau op het gebied van huis, thuis en toekomst.

5. We leveren bijdragen aan projecten die vastgesteld zijn per land/regio/gemeenschap/individu om de individuele voorwaarden van deelnemers in te vullen om hen uit extreme armoede te helpen.

We maken hierin de keuze om een bijdrage te leveren aan projecten op het gebied van:

• Huisvesting (dit leidt tot meer veiligheid, gezondheid en welzijn)

• Educatie (vergroot kennis)

• Welzijn

• Werk en inkomen

Wil je meer weten over volgens welke uitgangspunten we werken en wat we de komende jaren gaan doen? Lees verder in ons strategisch plan.