Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Over HomePlan

Stichting HomePlan is in 1997 opgericht om de allerarmsten van een degelijk huis te voorzien. Wij geloven dat elk mens in de wereld recht heeft op een veilig onderkomen. Een huis om een thuis te creëren en daarmee een toekomst op te kunnen bouwen. 

We werken altijd samen met lokale partners om de meest kwetsbaren en allerarmsten te kunnen bereiken. Zij hebben immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur en bieden nazorgtrajecten aan naast de huisvesting. Hiermee ondersteunen we mensen in hun verdere ontwikkeling en bieden wij hen een kans op een betere toekomst. Door de begunstigden zelf te laten bijdragen en meebouwen aan het huis neemt de verbondenheid en betrokkenheid toe.

Niet alleen werven we fondsen voor de bouwprojecten, ook bouwen vrijwilligers zelf mee. Zo reizen elk jaar een aantal groepen vrijwilligers naar onze projecten. Dat is een mooi gebaar naar de lokale bewoners, maar vooral een unieke levenservaring.

CBF Erkenning

Stichting HomePlan is een CBF Erkend Goed Doel en door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting HomePlan is ook aangesloten bij Goede Doelen Nederland en volgt haar richtlijnen, o.a. inzake beloning directeuren goede doelen en de gedragscode. 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten