Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Partnerorganisaties

HomePlan voert huisvestingsprojecten uit in Zuid Afrika, Zimbabwe, eSwatini, Haïti, El Salvador en Guatemala. 

In Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika werkt HomePlan nauw samen met sterke lokale partnerorganisaties. In Haïti, El Salvador en Guatemala zijn dit TECHO en Hope for Haiti en in Zuid-Afrika en eSwatini werken we met de Southern African Catholic Bishops’ Conference (SACBC). In Zimbabwe werken we samen met de Dominicaanse Missionary Sisters in Harare.

HomePlan hanteert een lijst met criteria waaraan de samenwerkende organisaties moeten voldoen. Zo moeten de organisaties lokaal geregistreerde organisaties zijn, werken voor de allerarmsten en direct met hen samenwerken, aanvullende programma’s kunnen uitvoeren dan wel faciliteren. Onze huidige partners voldoen ruimschoots aan onze criteria.

TECHO

In Latijns-Amerika werkt HomePlan samen met TECHO. De kracht van TECHO (de naam betekent ‘dak’ en komt oorspronkelijk van Un Techo para mi País, ‘een dak voor mijn land’) ligt in haar manier van werken. TECHO is een vrijwillige studentenorganisatie die de ontwikkeling van een gemeenschap opdeelt in drie fasen. De eerste fase is de bouw van het huis. De tweede fase is het creëren van een sociale omgeving en het einddoel, een duurzame gemeenschap, is de laatste fase. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie en daarom zal deze laatste fase niet altijd en overal op dezelfde manier bereikt worden. Het belangrijkste doel is de gemeenschap in beweging krijgen en het stimuleren van zelfontwikkeling.

TECHO werkt met een duidelijk doel voor ogen: arme gemeenschappen zichzelf laten ontwikkelen. Door het vertrouwen dat mensen in de sloppenwijken krijgen door de herhaaldelijke bezoeken van de studenten van TECHO ontwikkelt men een eigen stem. De projectdeelnemers zien dat zij er niet alleen voor staan. De studenten ondersteunen de deelnemers allereerst door samen met hen een huis te bouwen. Hierdoor winnen zij het vertrouwen van de bewoners van de sloppenwijken. Vervolgens komen zij om het weekend terug om samen te bespreken wat er nodig is voor de gemeenschap. Er worden doelstellingen benoemd en projectplannen gemaakt door de studenten, samen met de bewoners.

Deze projecten veranderen niet alleen de levens van de bewoners van de sloppenwijken, ook de studenten doen onvergetelijke ervaringen op. Deze studenten zijn de toekomstige beslissers en potentiële leiders van het land. Hun ervaring met de ongelijkheid en armoede in hun land zullen zij meenemen in hun latere beleidsbeslissingen. Deze unieke werkwijze, waarbij verschillende klassen samen opgaan en de ontwikkeling van de armen vanuit het land zelf wordt opgepakt, is een aanpak die HomePlan graag ondersteunt. De studenten werken volgens een vaste methodiek en worden begeleid door een gekwalificeerde staf. 

Hope for Haiti 

Sinds 2021 werken we samen met een tweede lokale partner in Haïti, Hope for Haiti. We werken samen in een project waarin we de slachtoffers van de zware aardbeving van augustus 2021 helpen hun leven weer op te bouwen.

HomePlan werkte in Haïti al jaren samen met TECHO, een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Zij werken in Haïti vanuit de hoofdstad van het land, Port-au- Prince. Maar ook in andere delen van Haïti is er sprake van extreme armoede, slechte huisvesting en hebben inwoners weinig uitzicht op een betere toekomst. Daarom breiden we ons werk uit naar andere delen van het land en dat doen we samen met Hope for Haiti.Hope for Haiti werkt al meer dan dertig jaar in het land samen met Haitianen die de lokale gemeenschappen goed kennen, een vereiste om een project te doen slagen. De organisatie is lokaal goed ingebed en betrouwbaar.

Hope for Haiti is in 1990 opgericht in Florida door Joanne Kuehner nadat ze na haar eerste bezoek aan het land als vrijwilliger geraakt werd door het land, haar inwoners en de extreme armoede waarin velen van hen leven. Ze was vastbesloten iets voor hen te doen en startte Hope for Haiti. De missie van de organisatie is het verbeteren van de levenskwaliteit van de Haïtiaanse bevolking, met name kinderen, door middel van onderwijs, gezondheidszorg, water, infrastructuur en economie. 

SACBC

In Zuid-Afrika en eSwatini werkt HomePlan samen met het Aids Office van de Southern African Catholic Bishops‘ Conference (SACBC). Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan wees- en kwetsbare kinderen en hun families, zelfs in de meest afgelegen (rurale) gebieden. De SACBC heeft een toegevoegde waarde voor HomePlan omdat zij het bouwproces op zich neemt en daarnaast een zeer uitgebreid zorgprogramma heeft ontwikkeld voor de doelgroep. Dit is het zogenaamde ‘OVC-project’ (Orphans and Vulnerable Children project; project voor wezen en kwetsbare kinderen). De kracht van de SACBC is het enorme netwerk aan hulpverleners, de zogenaamde ‘caregivers’. Ze komen uit de gemeenschappen zelf en geven ondersteuning bij allerlei vormen van gezinshulp. Speerpunten in het OVC-programma zijn educatie, medicijnverstrekking (aidsremmers) en voedselverstrekking. Maar ook hulp bij het aanvragen van officiële documenten is een belangrijke taak. De gezinnen die het OVC-project ondersteunt zijn voornamelijk kindgezinnen (het oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een oma met kleinkinderen.

Dominican Missionary Sisters

In Zimbabwe werkt HomePlan met de Dominican Missionary Sisters die hun oorsprong hebben in Duitsland. Sinds 1891 werken zij in Zimbabwe waar ze ziekenhuizen, scholen, weeshuizen en doorstroomhuizen leiden. Vanwege de lange historie van werken en hun praktische aanpak weten de zusters de projecten onder moeilijke omstandigheden te realiseren. De Dominican Missionary Sisters hebben een focus op educatie en zorg voor de meest kwetsbaren (weeskinderen, ouderen, gehandicapten en mensen die getroffen zijn door HIV-Aids).

 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten