Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Zuid-Afrika

Zuidelijk Afrika

Zuid-Afrika ligt aan de zuidpunt van Afrika en grenst aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland. In 1652 stichten de Nederlanders een nederzetting op Kaap de Goede Hoop. Zo’n 150 jaar later, in 1806, namen de Britten bezit van de Kaap. Na bijna 2,5 halve eeuw van kolonisatie, werd Zuid-Afrika in 1910 onafhankelijk en voerde de blanke minderheid een politiek van apartheid. In de jaren 90 eindigde de apartheid, toen de toenmalig president De Klerk de bekende antiapartheidsactivist Nelson Mandela vrijliet, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden. De nieuwe regering voerde een beleid van ‘rechtstellende actie’ om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen. En sindsdien is een nieuwe grondwet in werking getreden. Helaas is Zuid-Afrika nog altijd een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. En sinds de afschaffing van de apartheid is de ongelijkheid tussen arm en rijk sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking. Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multiraciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de zwarte bevolking. Bovendien heeft het land het hoogste percentage HIV-besmetten van de wereld.