Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is helaas nog steeds een land met zeer grote verschillen tussen arm en rijk. Sinds de afschaffing van de apartheid is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen, vooral onder de zwarte bevolking. Terwijl een kleine groep zich aansluit bij het nieuwe multiraciale middelklasse, groeit de werkloosheid onder de rest van de zwarte bevolking. Bovendien heeft het land één van de hoogste percentages hiv-geïnfecteerden ter wereld. (bijna 19%). Het algemene werkloosheidspercentage is 28%, maar meer dan 50% onder zwarte jongeren. Van de bevolking leeft 17% onder de armoedegrens, maar in de rurale gemeenschappen is dit meer dan 50%.

HOMEPLAN IN ZUID-AFRIKA

HomePlan bouwt samen met de SACBC in afgelegen rurale gemeenschappen in de provincie Kwazulu Natal, bijvoorbeeld in Wasbank, Pomeroy en in Mulima in de provincie Limpopo. Deze plattelandsgemeenschappen zijn buitengewoon arm en worden hard getroffen door HIV/AIDS; ongeveer 14% van de bevolking is geïnfecteerd. Een hele generatie is uitgeroeid door het aids-virus, veel kinderen zijn vaak al op zeer jonge leeftijd wees geworden. Traditioneel worden deze kinderen gedwongen om bij hun grootouders te wonen, maar vaak leven ze zelfs helemaal alleen. Deze zogenaamde kindfamilies zijn volledig op zichzelf aangewezen. 
Er is een zeer hoge werkloosheid en veel gezinsleden moeten verhuizen naar ver weg gelegen steden om een ​​baan te vinden. De armoede is hier enorm en de meeste mensen zijn afhankelijk van de kinderbijslag. In deze afgelegen gemeenschappen is geen elektriciteit, stromend water of een aansluiting op de riolering. De meeste huizen zijn tijdelijke, onherbergzame onderkomens van modder en wilg of golfplaten.

Huizen

HomePlan bouwt sinds 2010 huizen in Pomeroy, Wasbank en Mulima voor de allerarmsten en heeft er zo aan bijgedragen dat kwetsbare jongeren, vaak getroffen door Hiv of aids, een veilige plek hebben om te wonen. Uit onze in 2016 uitgevoerde impactstudie is gebleken dat een veilig onderkomen een enorme impact heeft op de bewoners: zij voelen zich veiliger en ervaren minder stress. Er vindt minder seksueel misbruik plaats en de resultaten op school verbeteren. Daarnaast draagt een huis bij aan een gevoel van eigenwaarde en trots.  

Computerscholen

Om deze kwetsbare groep naast een veilig onderkomen ook een kans te bieden op een betere toekomst heeft HomePlan op verzoek van onze lokale partner, de SACBC, computerscholen opgezet waar  jongeren uit de hele gemeenschap computerles kunnen volgen. Er is een groeiende behoefte aan werknemers met computervaardigheden in de steden in de omgeving waar wij actief zijn. Ook zijn er in de regio overheidsinstanties zoals ziekenhuizen en scholen waar behoefte is aan werknemers met computervaardigheden. Het volgen van computeronderwijs zorgt ervoor dat deze  jongeren hun kennis en vaardigheden vergroten. Door gebruik te maken van internet kunnen zij ook makkelijk online solliciteren.

Samen met de SACBC heeft HomePlan in 2015 een computerschool opgezet in Pomeroy. In 2016 zijn er scholen geopend in het nabijgelegen Wasbank en in Mulima. Op deze drie computerscholen kunnen de studenten een internationaal erkend computercertificaat (ICDL) halen. De opleiding vergroot hun computervaardigheden en opent de digitale wereld. Het behalen van het diploma vergroot het gevoel van eigenwaarde, geeft zelfvertrouwen en maakt de jongeren trots, zo blijkt uit een impactstudie uit 2018, uitgevoerd door de Shared Value Foundation van de Universiteit Utrecht.   Er is veel belangstelling voor deze opleiding op de computerscholen. Het zijn dan ook de enige computerscholen in de regio die kwalitatief goed onderwijs bieden en toegankelijk zijn voor kwetsbare jongeren.

Caregivers

Sinds 2017 ondersteunt HomePlan het project “caregivers”, een programma dat opgericht is om vrouwen uit de lokale gemeenschap in te zetten om weeskinderen en kwetsbare kinderen de zorg en aandacht te bieden die zij nodig hebben. Caregivers, of hulpmoeders, zijn doorgaans vrouwen die vaak een stabielere thuissituatie hebben dan de begunstigden. Hun rol is vergelijkbaar met die van een maatschappelijk werker. De vrouwen hebben vaak geen of weinig inkomsten en kunnen door het werk als caregiver hun eigen kinderen bekostigen. SACBC steunt de gezinnen met voedsel, medische zorg, HIV-testen met eventuele behandeling, toegang tot onderwijs (boekengeld en schooluniformen), verkrijgen van officiële documenten (ID) en psychosociale ondersteuning waar nodig. De caregivers zorgen dat de kinderen naar school gaan, te eten hebben en gezondheidszorg ontvangen; kortom op weg geholpen worden naar een beter leven. Met de nodige zorg van de caregivers krijgen de kinderen hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen terug. 

Bakkerij

Met dank aan een van onze duurzaam partners, BPD Gebiedsontwikkeling, is het in augustus 2020 gelukt een bakkerij op te zetten in Mulima, Zuid Afrika. Hiermee kan father Chris, onze lokale contactpersoon, brood leveren aan de allerarmsten in de omgeving van Tzaneen, Zuid-Afrika.  Eerder moest het brood komen van een bakkerij die ruim 3 uur verderop ligt en die levert aan de lokale kruideniers in Tzaneen. Maar tijdens het regenseizoen zijn de wegen zo onbegaanbaar dat het brood de gemeenschap vaak niet bereikt. De bakkerij zal ook brood gaan leveren aan scholen en winkels in de omgeving.  

Moestuinen

Begin 2021 zijn we gestart met een pilot, de aanleg van moestuinen bij de HomePlan-huizen in Mulima, Zuid-Afrika. Dit is al langere tijd een vraag vanuit de projecten om zo de voedselzekerheid en gezondheid van de bewoners van de huizen te vergroten. Veel gezinnen hebben nauwelijks inkomen en leven van de voedselpakketten die ze krijgen via onze lokale projectleider Father Chris. Een moestuin zorgt ervoor dat de gezinnen zelf groente kunnen verbouwen en in hun voedselbehoefte voorzien. Het is een duurzame oplossing voor het aanhoudende voedselprobleem van deze families. 

Father Chris heeft samen met zijn team workshops georganiseerd voor inwoners van de gemeenschap. Daaruit bleek dat er behoefte is aan gemeenschappelijke tuinen met een kas waar zaailingen worden opgekweekt in gebieden waar bewoners dichterbij elkaar wonen. Zo kunnen ze de watervoorziening delen. In gebieden waar de huizen verder uit elkaar liggen is er behoefte aan moestuinen bij de huizen. Ook is er geïnventariseerd welke gewassen bestand zijn tegen de droogte en andere extreme weersomstandigheden in Mulima. Zo is het plan ontstaan om onder andere tomaten, zoete aardappel, bonen en maïs te gaan verbouwen. Dertig families hebben deelgenomen aan een eerste test en de resultaten na zes weken zijn veelbelovend, de eerste gewassen zijn geoogst.

Vakopleidingen

Vanaf juli 2021 bieden we een vakopleiding aan, aan één jongere uit het huishouden bij álle huizen die we bouwen in Wasbank en Pomeroy in Zuid-Afrika. Na het afronden kunnen ze mee gaan bouwen in de HomePlan-projecten zodat ze verdere ervaring kunnen opdoen én een inkomen verdienen.

De opleidingen worden gegeven in Bethlehem, een plaats op ruim 225 km van Wasbank en zo'n 260 km van Pomeroy. En daarom gaan de studenten intern en blijven gedurende hun opleiding overnachten in de buurt van school. Daar leren ze alles over metselen, loodgieten, installatie van sanitair en nog veel meer. Allemaal vaardigheden waarmee ze na afronding van de opleiding en na ontvangst van hun erkende certificaat kunnen toepassen in een betaalde baan of in een zelfstandige onderneming. Een vakopleiding vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Na afronding van de opleiding kunnen ze direct aan de slag in de HomePlan-bouwprojecten in de verschillende gemeenschappen. Op deze manier verdienen ze direct een inkomen, of kunnen ze een klein deel van hun opleiding terugbetalen. Van elke student wordt verwacht dat hij of zij een klein gedeelte van de training zelf financiert. Dit leidt tot een grotere motivatie en meer toewijding. 

Na afronding van de opleiding krijgen ze de nodige begeleiding van onze lokale partners. Ze worden gestimuleerd om zelf te werken aan een betere toekomst en hierin op een passende manier begeleid. Bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan, het schrijven van een CV maar ook het opzetten van een bedrijf of psychologische hulp wanneer dit nodig is. We zijn ontzettend trots op onze partner die dit proces begeleidt en kijken uit naar de verhalen van de studenten. 

Steun onze projecten in Zuid-Afrika

Wilt u weten hoe u ons kunt steunen met de projecten in Zuid-Afrika? Bekijk de mogelijkheden!

Moestuin in Zuid-AfrikaGraduation Ceremony Computerschool PomeroyHuis in Zuid-Afrika