Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe, het voormalige Rhodesië, ligt in Zuidelijk Afrika tussen Zuid-Afrika en Zambia en heeft 14,4 miljoen inwoners. Zimbabwe is pas sinds 1980 onafhankelijk van Groot-Brittannië. 

Zimbabwe wordt geteisterd door politieke instabiliteit, hongersnood en hyperinflatie. Verder heeft het land een torenhoge buitenlandse schuld. De economie is ingestort en de ooit florerende landbouwsector (vooral veeteelt) bestaat nauwelijks meer vanwege een mislukt landhervormingsprogramma. Ook de mijnen leveren nog weinig op en toeristen komen niet meer. Buitenlandse ngo’s en overheden gaven geen ondersteuning meer aan ontwikkelingsprojecten vanwege het corrupte regime van president Mugabe dat 30 jaar duurde.

Eind november 2017 is de macht overgenomen door militairen en werd Mugabe eindelijk gedwongen af te treden en opgevolgd door vicepresident Mnangagwa. De nieuwe president is voortvarend aan de slag gegaan, maar het land blijft onverminderd kwetsbaar door de politieke instabiliteit.

Bijna 73% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De werkloosheid is meer dan 90%. Zimbabwe is ook zwaar getroffen door HIV/AIDS: ongeveer 14% van de volwassen bevolking is besmet. Een hele generatie is uitgeroeid door het aids-virus, veel kinderen zijn vaak al op zeer jonge leeftijd wees geworden.

HOMEPLAN IN ZIMBABWE

HomePlan is actief in verschillende plattelandsgemeenschappen rondom Harare. Het belangrijkste gebied waar we werken is het Churumanzu District in het midden van het land. De armoede is groot in de gemeenschappen. De gezinnen leven van zelfvoorzienende landbouw, maar door droogte en de slechte kwaliteit van de grond, kunnen ze niet voldoende verbouwen om zichzelf te onderhouden. Veel gezinnen lijden dan ook honger en zijn afhankelijk van derden om in hun levensonderhoud te voorzien. Er zijn geen andere bronnen van inkomsten.

De wegen zijn onverhard en vaak slecht onderhouden. De gezinnen hebben geen toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Soms kunnen ze water halen bij een watertappunt waar ze vaak ver voor moeten lopen, soms is er een waterput. Ze doen hun behoeften in de struiken of gebruiken een toilet van de buren. Ze koken op houtvuur en ze gebruiken kaarsen of paraffine voor licht.

De mensen kunnen het zich niet veroorloven om een degelijk huis te bouwen, ze wonen vaak in een rondavel, met te veel mensen in een kleine ruimte. Het zijn mensonwaardige, bouwvallige onderkomens van modder en wilgentenen met een rieten dak.

Lokale partner

In Zimbabwe werkt HomePlan samen met de Dominicaanse zusters van de St. Theresa Missie die hun oorsprong hebben in Duitsland. Deze zusters zijn sinds 1891 gevestigd in Zimbabwe en zij hebben veel ervaring met het opzetten van allerlei projecten. Zij zijn actief in het hele land op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Ze betalen schoolgeld en materialen van kwetsbare kinderen (OVC’s: Orphans and Vulnerable Children), ze runnen ziekenhuizen, een kinderhuis, hiv/preventie programma’s, zorgprogramma’s, waaronder voedsel en medicijnen, voor wezen en kwetsbare kinderen, ouderen en zieken. Ze organiseren ook inkomengenererende activiteiten zoals moestuinen of waterprojecten als hier fondsen voor zijn.
De zusters selecteren de begunstigden niet op religieuze gronden maar vanuit humanitair oogpunt. Doordat zij op afgelegen plekken werkzaam zijn, komen zij in aanraking met de allerarmsten. Hierdoor kan HomePlan degenen helpen die de steun het hardst nodig hebben. Een huis maakt altijd uit van een totaalprogramma dat gericht is op verdere ontwikkeling van de bewoners. Zo zorgen de zusters ook voor nazorgtrajecten op het gebied van gezondheidszorg, voedsel en scholing. Afhankelijk van de behoefte van de gezinnen. 

Begin 2021 start HomePlan samen met de zusters van de St. Theresa Missie met de bouw van tien huizen voor kwetsbare families. De toekomstige bewoners gaan zelf aan de slag met het maken van bakstenen voor hun huis.  

Steun onze projecten in Zimbabwe

Wilt u weten hoe u ons kunt steunen met de projecten in Zimbabwe? Bekijk de mogelijkheden!

Eugenia voor haar huis in ZimbabweMoestuinen in ZimbabweHalfway house in Zimbabwe