Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe, het voormalige Rhodesië, ligt in Zuidelijk Afrika tussen Zuid-Afrika en Zambia en heeft bijna 14 miljoen inwoners. Zimbabwe is pas sinds 1980 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Robert Mugabe, de eerste premier en latere president van het land, was ruim 30 jaar de enige heerser en domineerde sinds de onafhankelijkheid het politieke systeem. Zijn chaotische landherverdelingscampagne, die in 1997 begon en na 2000 werd geïntensiveerd, veroorzaakte een uittocht van blanke boeren, verlamde de economie en leidde tot  een groot tekort aan basisgoederen. In november 2017 nam vice-president Emonson Mnangagwa de macht over, na een militaire staatsgreep die Mugabe had gedwongen tot aftreden. Mnangagwa werd enkele dagen later ingehuldigd als de nieuwe president van Zimbabwe.

De economie van Zimbabwe is sterk afhankelijk van de mijn- en de landbouw. Lagere prijzen voor mineralen, slechte infrastructuur en  tekortkomingen iin de wet- en regelgeving, een slecht investeringsklimaat, een grote binnen- en buitenlandse schuldenlast en extreem hoge loonkosten bij de overheid belemmeren de economische vooruitgang van het land.
De economie is ingestort en de ooit bloeiende landbouwsector (vooral de veeteelt) bestaat nauwelijks meer vanwege het mislukte programma voor landhervorming. Zelfs de mijnen leveren niet veel op en toeristen negeren het land. Buitenlandse NGO's en regeringen stopten met het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten vanwege het corrupte regime van president Mugabe.

Bijna 73% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De werkloosheid is meer dan 90%. Zimbabwe is ook zwaar getroffen door HIV/AIDS: ongeveer 14% van de volwassen bevolking is besmet. Een hele generatie is uitgeroeid door het aids-virus, veel kinderen zijn vaak al op zeer jonge leeftijd wees geworden.

HOMEPLAN IN ZIMBABWE

HomePlan bouwt in afgelegen rurale gemeenschappen waar de armoede enorm is. Mensen leven vooral van het inkomen van hun eigen stuk land dat laag is door de droogte en de slechte kwaliteit van het land. Er is geen elektriciteit in de huizen en de mensen koken op hout. Voor drinkwater zijn ze afhankelijk van een paar waterpunten. De meeste huizen zijn tijdelijke, onherbergzame onderkomens van modder en wilgen met een rieten dak. Veel huizen zijn vervallen en dat wordt onder andere veroorzaakt door de hevige regenval in de zomer.