Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua, officieel de Republiek Nicaragua, is een land in Centraal-Amerika dat in het noorden grenst aan Honduras, in het zuiden aan Costa Rica, in het westen aan de Grote Oceaan en in het oosten aan de Caribische Zee. De hoofdstad en grootste stad van het land is Managua. Er wonen ruim 6 miljoen mensen in Nicaragua en de bevolking groeit sterk. Nicaragua is het tweede armste land in Latijns-Amerika: 80% van de bevolking leeft van minder dan $2 per dag.

Nicaragua heeft na de Spaanse overheersing een periode van dictatuur gekend onder de familie Somoza. In 1979 overwonnen de Sandinisten deze dictatuur en het land lag in puin: grote armoede, slechte huisvesting, ongeletterdheid, slechte infrastructuur en bijna geen medische voorzieningen. Alle burgeroorlogen, economische crises en verscheidene natuurrampen hebben ervoor gezorgd dat velen in armoede leven. Veel mensen leven van seizoensarbeid waardoor ze geen vast inkomen hebben. Nicaragua is na Haïti het armste land van de regio en samen met TECHO is HomePlan hier sinds 2010 actief om de huisvesting voor de armste families te verbeteren. HomePlan financiert bouwprojecten in en rondom zes middelgrote en grote steden: Managua, Granada, Léon, Matagalpa, Chinandega en Masaya. Inwoners rondom deze steden leven in armoedige hutjes van plastic en zink, zogenaamde champa’s. Grote gezinnen leven in een te kleine ruimte zonder enige vorm van basisvoorzieningen. In de wijken waarin HomePlan actief is ontbreken sociale voorzieningen en door de grote werkloosheid is criminaliteit een probleem voor de veiligheid van de inwoners. Het feit dat dit straatarme land vooral bestaat uit regenwoud en vulkanen, en dat de allerarmsten praktisch geen ondersteuning krijgen, is voor HomePlan voldoende aanleiding om zich hier in te zetten. In Nicaragua zijn de afstanden klein: tussen alle steden zit maximaal 1,5 tot 2 uur reistijd. Dit maakt de logistiek overzichtelijk en daarom kunnen studenten effectiever werken in meerdere gemeenschappen. Daarnaast is er een relatief groot aantal studenten actief in het land, er zijn veel universiteiten en de betrokkenheid is groot.