Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Haïti

Haïti

Haïti, officieel de Republiek Haïti, is een eilandstaat in de Caribische Zee, ten zuidoosten van Cuba en het grenst in het oosten over 275 kilometer aan de Dominicaanse Republiek. Het land heeft bijna 11 miljoen inwoners. Na een periode als Spaanse kolonie en later als Franse kolonie, werd Haïti in 1804 na de Haïtiaanse Revolutie onafhankelijk en daarmee het eerste onafhankelijke land in Latijns-Amerika en het eerste postkoloniale zwarte land ter wereld.

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen op aarde. Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van rond de 70%. Ongeveer 80% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking is werkzaam in de landbouw, er is maar weinig industrie. Door massale ontbossing en niet-duurzame landbouwmethoden worden grote delen van het platteland bedreigd door erosie en woestijnvorming. De eigen landbouwproductie neemt af en wordt verdrongen door goedkopere import. De infrastructuur van het land is zeer slecht. De VS is veruit de belangrijkste handelspartner. Haïti is sterk afhankelijk van leningen en giften vanuit het buitenland en leeft  hoofdzakelijk van wat geëmigreerde Haïtianen naar hun vaderland terugsturen. Het land heeft veel buitenlandse schulden. Het eens bloeiende toerisme is door de onrust in het land bijna niet meer aanwezig.