Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Hoe kan ik helpen?

HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten, want wij vinden dat ieder mens recht heeft op een veilig onderkomen en een toekomst. Door samen met de toekomstige bewoners een huis te bouwen geven we hen menswaardigheid en veiligheid. Per project wordt gekeken welk traject het beste past en vaak wordt dit in overleg met de bewoners opgesteld. Daar begint de ontwikkeling; mensen durven weer na te denken en te dromen. Samen met de lokale partners van HomePlan wordt zo gebouwd aan een betere toekomst. Iedereen die hieraan op zijn eigen manier wil bijdragen, is bij HomePlan van harte welkom. 

Het ondersteunen van de projecten van HomePlan kan op verschillende manieren:

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten