Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Strategisch Plan 2021-2023

Stichting HomePlan is opgericht in 1997 door ondernemer Jan Tebbe. Op kantoor in Breda bestaat het HomePlan team uit drie vaste krachten en één    vaste vrijwilliger. In Zuidelijk Afrika werken we samen met een vaste projectcoördinator. Het vrijwillige bestuur ondersteunt het team. Achter de        HomePlan organisatie staat een groeiende groep vrijwilligers, donateurs en bedrijven.

Het bestuur van HomePlan heeft eind 2020 samen met de werkorganisatie een strategische sessie gehouden om een besliskader te scheppen voor de activiteiten van HomePlan van 2021-2023. Dit kader is verder uitgewerkt in een strategisch plan dat handvatten moet geven op welke wijze HomePlan impact wil en kan bereiken op het gebied van "Huis, Thuis en Toekomst" en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

Dit document is een samenvatting van het strategisch plan 2021-2023 waarin de hoofdlijnen worden toegelicht. 

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten